Årsplan

Forår – Organisation
Revyåret indledes i foråret, hvor der vælges en ny bestyrelse på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 10 medlemmer og er ansvarlig for at føre foreningen videre. En stærk organisation sikrer en optimal arbejdsproces. Foråret står i de praktiske gøremåls tegn. Med udgangspunkt i de forgangne års arbejde, og evalueringen fra den netop overståede revy, opsætter vi mål for den kommende revy. Samtidig forsøger vi allerede her at hverve etablerede medicinstuderende, til efterårets revy, med fokus på netop det at fange nye talenter, og dermed vise at revyen er en åben forening, som favner alle studerende som har mod på projektet, med særligt fokus på de studerende som først sent på studiet finder den gyldne balance mellem karriere, privatliv og kreativ udfoldelse.

September – Manuskript
Efterårs-semestret indledes med en infoaften hvor alle studerende inviteres til at deltage. Her har vi særligt fokus på førsteårsstuderende, som via deres introduktionsuge på studiet, bliver gjort opmærksom på foreningen. Vi har erfaring med at de nye på studiet dels selv har stor gavn af at være en del af et stort, kreativt fællesskab, og dels at foreningen fungerer bedst, når der er ligevægt mellem studerende på de forskellige dele af uddannelsen.
Vi afholder skriveaftener 2-3 gange om ugen i 4-5 uger. Selve skriveprocessen er en fælles process, hvor alle kan være med. Der er rig mulighed for at vise sine rimeevner eller uovertrufne humor frem når vi mødes. Skriveaftenerne afholdes på skift hos de revyister der har god plads. Skriveprocessen er altid hyggelig og en god mulighed for at få indtryk af hvem revyen er. Skriveaftenerne er uforpligtende, men meget vigtige – uden manuskript, ingen revy. Processen afsluttes på en fælles kreativ weekend, hvorefter der foreligger et færdigt manuskript.

Oktober – Arbejde
I oktober laver vi hver især hvad vi er bedst til. Under ledelse af de to instruktører og kapelmesteren, øver skuespillere og band 6 gange om ugen i 4 uger. Regi-gruppen laver rekvisitter og syr kostumer og de tekniske tager sig af lys, lyd og videofremstilling. De deltagende har i denne periode en arbejdsuge på op mod 50 timer, ved siden af timerne på studiet. Se nedenfor hvilke arbejdsgrupper revyen består af.

November – Produkt
Det hele kulminerer med 5 forestillinger i starten af november. Vi spiller i Tivoli Frihedens teatersal, som skaber de perfekte rammer for vores revy. Vi spiller for et blandet publikum bestående af medicinstuderende, læger, familie, andre studerende og byens folk!

Vinter – Evaluering
Revyen afsluttes i februar med en evaluering. Vi ønsker til enhver tid at deltagererne får det optimale ud af deres indsats og arbejder konstant på at forbedre og optimere foreningen. Processen og organisationen evalueres internt – dels på evalueringsweekenden og dels løbende i bestyrelsen og i de enkelte arbejdsgrupper. Forestillingerne bliver hvert år omtalt og anmeldt i en række medier – vores mål er hvert år at få omtale i Tv 2 Østjylland, kanal Århus, og Jyllandsposten, internt på universitet i Campusbladet og Delfinen og medicinerbladet Acuta.