Bestyrelsen

Formændene: Tobias Jensen og Bjarke Bøttger
formand@medicinerrevyen.dk
 
Instruktører: Endnu ikke valgt
instruktoer@medicinerrevyen.dk
 
Kapelmesteren: Astrid Ibsen Bruun
kapelmester.medicinerrevyen@gmail.com
 
Producer: Johan Bjorholm Mandrup
producer@medicinerrevyen.dk
 
Kasserer: Steffen Skovgaard Sørensen
kasserer@medicinerrevyen.dk
 
Regi – kostumer og rekvisitter: Ingeborg Rytter Stenstrup
regi@medicinerrevyen.dk
 
PR ansvarlig: Christina Correa Mogensen
pr@medicinerrevyen.dk