Bestyrelsen

Formændene: Stine Matras og Jonas Grønfeldt
formand@medicinerrevyen.dk
 
Instruktører: Kirsten Munck Kristiansen og Tobias Jensen
instruktoer@medicinerrevyen.dk
 
Kapelmesteren: Bjarke Bøttger
musik@medicinerrevyen.dk
 
Producer: Jesper Frank Andersen
producer@medicinerrevyen.dk
 
Kasserer: Mads Boje Jensen
kasserer@medicinerrevyen.dk
 
Regi – kostumer og rekvisitter: Asta Munk Tersbøl
regi@medicinerrevyen.dk
 
PR ansvarlig: Mette Moltsen
pr@medicinerrevyen.dk