Bestyrelsen

Formændene: Christina Correa Mogensen og Martin Blichfeldt Nielsen
formand@medicinerrevyen.dk
 
Instruktører: Ida Bergholdt Jul Christiansen og Fridtjov Smith-Gahrsen Tvedten 
instruktoer@medicinerrevyen.dk
 
Kapelmesteren: Astrid Ibsen Bruun
kapelmester.medicinerrevyen@gmail.com
 
Producer: Mathias Skov
producer@medicinerrevyen.dk
 
Kasserer: Emma Højrup Gustafsson
kasserer@medicinerrevyen.dk
 
Regi – kostumer og rekvisitter: Ingeborg Rytter Stenstrup
regi@medicinerrevyen.dk
 
PR ansvarlig: Stine Bogetofte Thomasen
pr@medicinerrevyen.dk