Bestyrelsen

Formændene: Kirsten Munck Kristiansen og Bjarke Bøttger
formand@medicinerrevyen.dk
 
Instruktører: Ida Bergholdt Jul Christiansen og Nicolai Daasbjerg 
instruktoer@medicinerrevyen.dk
 
Kapelmesteren: Astrid Ibsen Bruun
musik@medicinerrevyen.dk
 
Producer: Jesper Frank Andersen
producer@medicinerrevyen.dk
 
Kasserer: Mads Boje Jensen
kasserer@medicinerrevyen.dk
 
Regi – kostumer og rekvisitter: Asta Munk Tersbøl
regi@medicinerrevyen.dk
 
PR ansvarlig: Stine Matras
pr@medicinerrevyen.dk